Skip to main content

תקנון אתר

קבוצת בראל נכסים בע"מ (להלן החברה) עושה את מיטב המאמצים להבטחת דיוק הפרטים.

כל הפרטים המופיעים באתר הינם כפי שידועים לנו ו/או כפי שנמסרו לנו ע"י בעלי הנכס או המורשים מטעמם לטפל במכירתו ו/או השכרתו.

בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין המבקר באתר.

החברה לא תהיה אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק, ישיר או עקיף, צפוי או בלתי צפוי, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשב, והמשתמש באתר מסכים כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר הוא עושה באתר ו/או בשירותים.

אנו ממליצים תמיד ללקוחותינו לבצע בדיקות משפטיות, רישומיות, כלכליות, תכנוניות ואחרות לפני כל רכישה או שכירות. אין בפרסום הנ"ל משום המלצה לרכוש או לשכור נכס זה או אחר.

החברה שומרת את הזכות לשנות כל פרט ללא הודעה מוקדמת. באם גילית אי-דיוק נא יידע אותנו.

עמלתנו בקנייה/מכירה שני אחוזים משווי הנכס ובשכירות שווי חודש שכירות מלא. לכל עמלה ייתווסף מע"מ כחוק. ט.ל.ח

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה בכתובת החברה ו/או באימייל [email protected]

כל אדם המבקר באתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

תמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה ו/או הנהלת האתר. יובהר, יתכן שינוי בצבעים, גדלים והכל בהקשר לסוג המחשב ו/או גודלו ותכונותיו. מובהר ומוסכם כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.

החברה אינה מתחייבת למלאי הנכסים בעת ההצגה ו/או תמונותיהם המופיעות באתר.

החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדוייק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

אין החברה אחראית לתכנים המפורסמים באתרים אחרים להם קיימים קישורים לאתר. יחד עם זאת החברה אינה מתחייבת כי הקישוריתLINK) ) לגבי כל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.

החברה תהיה רשאית מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכו'. המשתמש מסכים כי לחברה עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.

עם רישומו לאתר מאשר הלקוח לחברה לשלוח אליו דיוור ישיר בעל תוכן פרסומי כולל שליחת הודעות sms למכשיר הנייד שלו ללא כל עלות מצדו.

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש  באתר.

נפלה טעות קולמוס בתיאור הנכס , לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

תמונות הנכסים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הנכסים הנמכרים/מושכרים בפועל.

זכויות יוצרים

החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצוב האתר והגרפיקה שלו, מבנהו, מהות תוכנו, האייקונים שבו, סימני מסחר, לוגו, התמונות והטקסטים המופיעים בו, וכן כל פרט אחר מכל מין וסוג שהוא. הקשור בוויזואליות שלו ו/או הפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג, לפרסם, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, תמונות הנכסים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת הנכסים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן).

© 2016-2003 כל הזכויות שמורות לקבוצת בראל נכסים בע"מ (לשעבר בראל נכסים בזכרון יעקב, בע"מ) בראל נכסים ב זכרון יעקב, הלוגו הכתום/ירוק של בראל, שלטי ה"למכירה", "להשכרה", "נמכר", "הושכר" בכתום ירוק, שם המתחם של קבוצת בראל נכסים (בראל נכסים ב זכרון יעקב), בע"מ, הלוגו של בית ה30900™- הוא סימן מסחר, ו30900®- הוא סימן מסחר רשום של קבוצת בראל נכסים, בע"מ (זכרון יעקב). סימנים אחרים ייתכן והם סימני מסחר של בעליהם, בהתאמה.

אין להשתמש במידע כאן ואין להשתמש באתר זה או בכל חלק שלו אלא לצורך ביצוע עסקה באמצעות קבוצת בראל נכסים. אין להעתיק או להשתמש בכל חלק מאתר זה מחוץ לאתר בכל דרך או צורה, ללא הסכמה בכתב ומראש של קבוצת בראל נכסים, בע"מ .

יש המאיתים בטעות את השם זכרון יעקב כ זיכרון יעקב או זיכרון יעקוב, בנימינה כ בינימינה ועוד. אנחנו משתדלים לאיית זכרון יעקב בעקביות כ זכרון יעקב ובנימינה כ בנימינה.

ככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

שמירה על סודיות

החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול http.

החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי האתר בלבד.

בכפוף לאמור דלעיל, החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוחות לגורם שלישי שאינו קשור לחברה ללא אישורם

ריסייט בניית אתרים בוורדפרסהאתר פותח ועוצב ע"י ריסייט, בניית אתרים בוורדפרס
דילוג לתוכן