שתף חבר בנכס זה

אנו מודים לך על רצונך לשתף נכס באתר בראל נכסים.
ביכולתך להזין כמה כתובת דוא"ל, כל כתובת בשורה נפרדת.
גבעת עדה| דירה
(שמך) מעוניין לשתף איתך נכס בבראל נכסים
(שמך) חושב שתהיה מעוניין לצפות בנכס באתר בראל נכסים.