שתף חבר בנכס זה

אנו מודים לך על רצונך לשתף נכס באתר בראל נכסים.
ביכולתך להזין כמה כתובת דוא"ל, כל כתובת בשורה נפרדת.
(שמך) מעוניין לשתף איתך נכס בבראל נכסים
(שמך) חושב שתהיה מעוניין לצפות בנכס באתר בראל נכסים.