רוצה להיות מתווך?

תיווך בזכרון יעקבאומרים שכשוק הנדל"ן "חם", כולם רוצים פתאום להיות מתווכים. כשהשוק "מתקרר", עושים המתווכים הסבת מקצוע. השוק באזור זכרון יעקב, בנימינה והסביבה ממשיך להיות פעיל מאד, ומאות משפחות ממשיכות לחפש כאן בית במרץ רב, אכן רבים מתעניינים ברכישת המיומנויות הדרושות ממתווך ובהסבת מקצוע לתיווך.

מה נדרש?

כדי לעסוק בתיווך נדל"ן בישראל יש צורך ברישיון. זו הדרישה מאז נחקק חוק המתווכים ב-1996. את הרישיון מנפיקה רשמת המתווכים הפועלת מטעם משרד המשפטים בירושלים. את הרישיון הזה יש צורך לחדש מדי שנה. אישור לתוקפו של רישיון זה ניתן בשתי דרכים: לכל מתווך מורשה יש תעודה מודפסת וחתומה על ידי משרד המשפטים והמעידה על כך שעמד בדרישות המדינה,מדי שנה באם המשיך לעמוד בדרישות ושילם את האגרה מנפיקה לו רשמת המתווכים כרטיס זיהוי פלסטי.

כדי לקבל את הרישיון יש לעמוד במספר דרישות נוספות.

ראשית, להיות אזרח ישראלי או בעל היתר עבודה בישראל. הרישיון ניתן רק למי שמלאו לו 18 שנים. הרישיון אינו ניתן למי שהוא פושט רגל. הרישיון אינו ניתן למי שהורשע בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה בעבירה שיש עמה קלון או השתחרר ממאסר, כולל בעבירות שאין עימן קלון, בשלוש השנים הקודמות להגשת הבקשה.

תנאי נוסף הוא ציון "עובר" בבחינה לקראת קבלת רישיון לתיווך במקרקעין.

כיום, עורך משרד המשפטים את הבחינה שלוש פעמים בשנה. לקראת הבחינה ניתן לקבל מאת רשמת המתווכים חומר הכנה הכולל את חוק המתווכים במלואו, על התיקונים שנערכו בו מאז נחקק לפני למעלה מעשר שנים. כמו כן כולל חומר ההכנה לבחינה נושאים עיקריים מתוך חוקים רלוונטיים אחרים כמו חוק הגנת הצרכן, חוק חוזים, דיני מקרקעין, ועוד.

יש מי שלומדים לקראת הבחינה במסגרת קורס פרטי עם מורה, ויש הבוחרים לקבל את חומר הבחינה מרשמת המתווכים ולומדים באופן עצמאי.

רוב הקורסים כוללים לא רק את החומר הדרוש לבחינה אלא גם חומר נוסף הקשור בעיסוקו של המתווך לכשיקבל את הרישיון - כיצד מוכרים, סוגיות הקשורות במיסוי, ועוד.

לבחינה כזו ניגשים כ- 800-1,000 איש בכל מועד בו היא מתקיימת. רשמת המתווכים בירושלים מדווחת כי בישראל למעלה מ- 8,000 מתווכים רשומים. מתווך בעל רישיון בתוקף מופיע בפנקס המתווכים אותו מנהלת רשמת המתווכים. מזה מספר שנים יכול כבר הציבור לעיין בפנקס המתווכים גם באינטרנט ואין צורך לנסוע לירושלים כדי לעמוד על תוקפו של רישיון למתווך זה או אחר. העיון בפנקס המתווכים ניתן על ידי משרד המשפטים ללא תשלום.

אלה הדרישות הפורמאליות. מתווך צריך להכיר היטב את האזור בו הוא פועל. הוא צריך לא רק להכיר את הנכסים המוצעים בו למכירה אלא גם את השירותים הניתנים בו: בתי ספר, מקורות תעסוקה, מרכזי קניות, בתי כנסת ועוד. כל אלה יהיו נושאים עליהם יישאל על ידי לקוחותיו שיגיעו לאזור ממקומות אחרים, ובאזור זכרון יעקב בנימינה והסביבה רוב הרוכשים מגיעים ממקומות אחרים בארץ והעולם.

מתווכים עובדים על פי הצלחה בלבד. מכרתם? תקבלו את עמלתכם. לא הצלחתם למכור, אין שכר. מי שרוצה לעסוק בתיווך מקרקעין צריך לקחת בחשבון כי שכרו תלוי באופן ישיר ליכולת השיווק של שירותיו, ליכולת המכירה שלו, וכמובן לביקושים בשוק ויכולת הקנייה של מי שמתעניינים לרכוש באזור בו הוא מתמחה.

בהצלחה!