צריך היתר בנייה?

צילום אויר של זכרון יעקבבאיזור זכרון יעקב והסביבה, איזור המאופיין בעיקר בצמודי קרקע  כמו וילות וקוטג'ים דומה כי כולם כאן יזמי נדל"ן. קונים, בונים, מרחיבים ומשפצים ו... מוכרים.  כולם יודעים כי כדי לבנות נדרש היתר בנייה מהועדה המקומית לתכנון ולבנייה (שמה של זו שלנו, "שומרון", "שודרג" לאחרונה. מעתה אימרו "הועדה המרחבית לתכנון ולבניה"). רבים יודעים כי שינוי חזיתות המבנה אף הוא דורש היתר בנייה מהוועדה. אבל רבים סוברים כי לא נדרש היתר לשינויים פנימיים בבית. לאחרונה הופתעו בעלי בתים כאלה לגלות כי נדרש היתר ביצירת "יחידה נפרדת" בבית על ידי הוספת מטבחון ודלת פנימית שתחלק את הבית לשתי יחידות. אלה ידעו כי היה אולי נדרש היתר לו היו מוסיפים שטח לביתם תוך יצירת היחידה הנפרדת, אבל האם נדרש היתר ליחידה נפרדת על ידי שינויים פנימיים בלבד מבלי לשנות את חזיתות הבית כלל ומבלי לגעת בקיר משותף לשכן?

 

ובכן, לא תמיד נדרש היתר אבל חלוקת הבית לשתי יחידות מגורים, מה ששכיח מאד באיזור שלנו, דורש אף דורש. מה היא יחידת מגורים נפרדת? חדר או מערכת חדרים להם בדרך כלל דלת חיצונית, שירותים ומטבח. וכן, חלוקת דירה ל-2 או ליותר (ואגב, תתפלאו, אולי, גם המקרה ההפוך של איחוד 2 יחידות דיור לדירה אחת), אינם תואמים את ההגדרה של שינוי פנימי: שטח הדירות משתנה, וכך, גם מספר יחידות הדיור. פעולות אלו מחייבות בקשה וקבלת היתר בנייה.

הנה לשון חוק התכנון והבניה, פרק ה`: רישוי סעיף 145(א) "עבודות הטעונות היתר":

לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית, לפי הענין, היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר: (1) בתוויתה של דרך סלילתה וסגירתה;  (2) הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה; בפיסקה זו - "שינוי פנימי" - שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבנין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד של הבנין או ברכוש משותף או בצנרת או ציוד אחר המשרתים גם דירות אחרות, אינו פוגע בזולת ואינו משנה את שטחה של הדירה למעט תוספת מרפסת שנסגרה כדין או את מספרן של יחידות הדיור. "דירה" - חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר. (3) כל עבודה אחרת בקרקע ובבנין וכל שימוש בהם שנקבעו בתקנות כעבודה או שימוש הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע כל תכנית" .

 

אזכירכם כי עבירה על חוק התכנון והבניה הינה עבירה פלילית. הסנקציות שיכולות לבוא בעקבותיה כוללות הפסקת עבודות, הריסה, קנסות כספיים ו.. כן, גם מאסר.

 


 
גרסא של מאמר זה מאת יואב איתיאל הופיעה ב"מגזין המושבות"

יואב איתיאל הוא מבעלי "בראל נכסים"

© 2007 כל הזכויות שמורות לבראל נכסים בזכרון יעקב, בע"מ