מחשבונים

מס רכישה

מס רכישה הוא מס בישראל המשולם על רכישת זכות למקרקעין. הקונה מחויב בתשלום מס הרכישה בשיעור קבוע משווי הנכס לרשות המסים, מעבר לתשלום למוכר עבור הנכס הנרכש.

מחשבון לחישוב מס רכישה

 

מס שבח

מס שבח מקרקעין הוא מס שיש לשלמו בעת רכישת מקרקעין בישראל. המס משווה את הרווח מביצוע העסקה ביחס למחיר ששילם כשרכש את הנכס והשבחות שבוצעו במהלך תקופת ההחזקה בנכס. קביעת שומת מס שבח היא עניין מורכב מאחר שהיא נקבעת לפי קריטריונים רבים. בתנאים מסוימים ניתן לקבל פטור מתשלום מס שבח, בהתאם לחוק.

מחשבון לחישוב מס שבח

 

משכנתא

משכנתא היא שעבוד נכס מקרקעין כבטוחה להחזרת הלוואה, כאשר בדרך כלל מטרת ההלוואה היא רכישת הנכס, ולכן תהיה ההלוואה ארוכת טווח וגדולה. משכנתא היא זכות במקרקעין לפי החוק בישראל, ומחייבת רישום בלשכת רישום מקרקעין.
 
 

קישורים נוספים

מידעון נדל"ן ודיווח עסקאות

שאלות כלליות בנושא מיסוי מקרקעין

מידע על מכירת דירות חדשות ביוזמה הפרטית