מנהלת

כרמית רוטשטיין
אחראית הנה"ח פרסום שיווק וקשרי לקוחות
1-800-800-088
צאלה לזמי
קבלה ופרסום
1-800-800-088
יוסי כהן
מאמן סוכנים בראל
1-800-800-088